Các xét nghiệm khác được sử dụng trong chẩn đoán lao hạch?

Xét nghiệm Mantoux trước đây được sử dụng trong chẩn đoán lao nói chung và lao hạch nói riêng, đặc biệt trong lao hạch, phản ứng mantoux được nhận xét là dương tính mạnh...

Xét nghiệm Mantoux trước đây được sử dụng trong chẩn đoán lao nói chung và lao hạch nói riêng, đặc biệt trong lao hạch, phản ứng mantoux được nhận xét là dương tính mạnh. Tuy nhiên, do hạn chế về giá trị trong chẩn đoán, đặc biệt khi xét nghiệm sử dụng ở những quần thể có tỷ lệ mắc lao trong cộng đồng cao, trong trường hợp xét nghiệm dương tính thì cũng  không thể phân biệt được tình trạng nhiễm lao và bệnh lao,  trong trường hợp xét nghiệm âm tính cũng không thể loại trừ được bệnh lao, nên giờ đây xét nghiệm Mantoux không còn được sử dụng rộng rãi và coi là xét nghiệm có giá trị trong chẩn đoán lao nói chung.

     Chụp Xquang phổi

Một số trường hợp lao hạch ngoại vi xuất hiện thứ phát hoặc đồng thời với lao phổi, tuy nhiên rất nhiều trường hợp hoàn toàn không có tổn thương lao ở phổi.

Các xét nghiệm khác như xét nghiệm máu, xét nghiệm huyết thanh miễn dịch chẩn đoán không có giá trị nhiều trong chẩn đoán lao hạch.

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi