Xét nghiệm sinh thiết hạch để chẩn đoán mô bệnh học?

Xét nghiệm mô bệnh học được thực hiện bằng cách lấy toàn bộ hạch, hoặc sử dụng dụng cụ đặc biệt để lấy một mảnh tổ chức hoặc mảnh sinh thiết...

Xét nghiệm mô bệnh học được thực hiện bằng cách lấy toàn bộ hạch, hoặc sử dụng dụng cụ đặc biệt để lấy một mảnh tổ chức hoặc mảnh sinh thiết hạch làm xét nghiệm. Qua mảnh sinh thiết có thể tìm BK bằng phương pháp soi trực tiếp hoặc nuôi cấy.

         Tuy nhiên sinh thiết hạch là một kỹ thuật phức tạp chỉ thực hiện được ở một số bệnh viện, nên kỹ thuật này chỉ nên làm khi chọc hút hạch không cho kết quả chẩn đoán.

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi