Sinh thiết màng phổi trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao ?

Sinh thiết màng phổi là một kỹ thuật xâm nhập được chỉ định trong những trường hợp tràn dịch màng phổi dịch tiết mà nguyên nhân tràn dịch chưa được xác định bằng các xét nghiệm dịch màng phổi...

Sinh thiết màng phổi là một kỹ thuật xâm nhập được chỉ định trong những trường hợp tràn dịch màng phổi dịch tiết mà nguyên nhân tràn dịch chưa được xác định bằng các xét nghiệm dịch màng phổi. Kỹ thuật cần được thực hiện bởi bác sỹ chuyên khoa, mục đích nhằm lấy được tổ chức màng phổi lá thành để làm các xét nghiệm vi sinh phát hiện vi khuẩn lao hoặc tìm các tổn thương đặc hiệu do vi khuẩn lao. Tỷ lệ xác định nguyên nhân do vi khuẩn lao bằng sinh thiết màng phổi từ 50-70%.

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi