Tuyên bố trách nhiệm

Thông tin lao và bệnh phổi đã cố gắng hết mức để đảm bảo thông tin trên trang này là chính xác và đầy đủ khi được đăng tải, tuy nhiên thông tin từ lao và bệnh phổi vẫn có thể chưa đầy đủ, chưa cập nhập, không chính xác.

Thông tin lao và bệnh phổi nhằmmục đích thông tin và không phải là sự thay thế cho sự tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên khoa.

Không có thông tin trên Thông tin lao và bệnh phổi được quy định hay đánh giá bởi bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào.

Tại bất kỳ thời điểm nào thông tin có thể sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng vĩnh viễn hoạt động của trang tin này hoặc bất kỳ phần nào của trang tin mà không có thông báo trước

Vì vậy mọi thông tin ở đây không thể được dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa trị hoặc mà không có sự theo dõi của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế khác đủ năng lực.

Thông tin lao bệnh phổi mục đích cung cấp thông tin và dịch vụ y tế trên cơ sở vận dụng Y học dựa trên bằng chứng (EBM).  Qua đó hy vọng phát triển EBM tại Việt nam hoặc ít nhất cũng ở một bộ phận các thầy thuốc có khả năng chuyên môn y học, có trình độ ngoại ngữ, say mê nghiên cứu và vận dụng nghiên cứu khoa học, tôn trọng giá trị người bệnh, mong muốn mang những điều tốt nhất có thể cho người bệnh cũng như góp phần nhỏ bé nâng cao chất lượng Y học nước nhà.

Tài liệu sử dụng trên Thông tin lao bệnh phổi có tham khảo từ “ Bài giảng lao bệnh phổi” “ Hỏi đáp bệnh lao” “ Y học bằng chứng”, tôi xin trân trọng và biết ơn các thầy cô, các tác giả những tài liệu tham khảo này.