Trả lời bạn đọc

Những câu hỏi liên quan đến các triệu chứng, chẩn đoán, thuốc, quá trình điều trị, và những nội dung khác có thể tìm trong những mục tương ứng.  Việc để lại địa chỉ email chính xác của các bạn để tôi có thể trả lời trực tiếp qua email và  cũng là cơ hội để những người cùng quan tâm có thể chia sẻ thông tin với các bạn. Các bạn cũng có thể chia xẻ, trả lời câu hỏi theo quan điểm của mình khi click vào mục " Gửi câu trả lời" bên cạnh mỗi câu hỏi.  Xin vui lòng email lại hoặc nhắn tin trực tiếp nếu thấy thư hoặc câu hỏi của mình chưa được trả lời. Mong được sự thông cảm vì đôi khi tôi không kịp trả lời các bạn