Giới thiệu

Thông tin lao bệnh phổi được lập nên nhằm mục đích cung cấp, chia sẻ, cập nhật thông tin về bệnh lao cho những người quan tâm.  

Thông tin lao bệnh phổi cung cấp những thông tin và dịch vụ theo hướng Y học bằng chứng, cách tiếp cận của chúng tôi là “ Căn bệnh cũ tiếp cận mới”. Trong đó người bệnh là trung tâm của hoạt động Y học, những bằng chứng y học tốt nhất hiện có được cung cấp cho người bệnh, kỹ năng lâm sàng tốt nhất của người thầy thuốc dành cho người bệnh, và những mong muốn, quan tâm, giá trị của người bệnh phải được tôn trọng.

Thông tin lao bệnh phổi hoạt động với mong muốn và tầm nhìn về “ Vì một Việt nam không còn bệnh lao”

Tất cả các nội dung đề nhằm mục đích cung cấp thông tin đầy đủ, phong phú, đa dạng nhất để người đọc có thể tìm kiếm nội dung thuận tiên nhất.

Chúng tôi luôn mong chờ các phản hồi, đánh giá và các câu hỏi từ người đọc.